אודותינו

עתודות הותיקה הינה קרן פנסיה פרטית (לא הסתדרותית) מהגדולות בארץ.
עתודות הותיקה הוקמה בסוף שנת 1993 כקרן פנסיה מאוזנת אקטוארית שנתנה פתרון אלטרנטיבי לקרנות הפנסיה ההסתדרותיות שהציגו גרעונות אקטואריים שנאמדו בעשרות מיליארדי ש"ח. קרן הפנסיה הינה קרן לסיכון הדדי, הן למקרים של אירועים בתקופת החברות והן לאחר היציאה לפנסיה. כתוצאה מכך, משתתפים כל חברי הקרן הן בסיכון למקרה פטירות ונכויות והן בסיכון תוחלת החיים לאחר גיל הפרישה.
עובדה זו מאפשרת למעשה להעניק כיסוי ביטוחי למקרים שצוינו לעיל, ללא תוספות או מרווחים לפי הסיכונים בפועל וללא גורם מתווך או מבטח.

עתודות הותיקה הינה מהגדולות מבין הקרנות הותיקות הפרטיות, להלן הנתונים נכון לחודש דצמבר 2020 :

 • כ- 21,000 עמיתים
 • מתוכם כ- 8,800 מקבלי קצבה
 • נכסים צבורים: כ- 12מיליארד ₪
 • תיק השקעות: כ-  39% אג"ח מיועד, היתרה מניות, אג"ח ממשלתי סחיר, אג"ח קונצרני בדרוג A ומעלה, אג"ח קונצרני בחו"ל ואשראי לא סחיר

קרן הפנסיה עתודות הותיקה – כרטיס ביקור

 • קרן פנסיה לשכירים ולעצמאים. הקרן נסגרה למצטרפים חדשים בדצמבר 1994 למעט אוכלוסיות ספציפיות
 • הקרן מתאימה לשכירים ולעצמאים. שכירים יכולים לצבור גם באופן עצמאי בגין חלקי שכר שאינם מבוטחים, או כהשקעה נוספת להגדלת הפנסיה
 • קרן ותיקה מאוזנת אקטוארית, פועלת על פי תקנות שאושרו על ידי הממונה על הביטוח באוצר ובכפוף לתקנות מס הכנסה הוראות לניהול קופות גמל לקצבה
 • לעתודות מנגנון איזון אקטוארי מובנה בתקנון. ייעודו להבטיח את יכולת הקרן לעמוד בהתחייבויות מול העמיתים והפנסיונרים עד סוף ימיהם
 • היתרונות הגלומים בחברות בקרן פנסיה ותיקה מאוזנת:

קצבה חודשית לזיקנה לכל החיים
קרן הפנסיה מספקת לעמיתיה קיצבה חודשית לזיקנה מעת יציאתם לפנסיה לכל החיים.

אין תקרת הפקדה
בניגוד לקרנות הפנסיה החדשות (פועלות החל משנת 1995) לא קיימת תקרת הפקדה לקרן. המשמעות הנה כי ניתן לבטח כל תקרת שכר בקרן.

הטבות מס 

הטבות המס באות לידי ביטוי ב -2 מצבים:

 • בשלב הפקדת הכסף
 • בשלב משיכת הכסף