דוחות 2018

דוחות חודשיים

exel ינואר
exel פברואר
 exelמרץ
exel אפריל
 exelמאי

חברה מנהלת

pd דוח כספי רבעון 1  pd הצהרת הנהלה רבעון 1  pd דוח דירקטוריון רבעון 1

 

דוחות כספיים – קרן הפנסיה

 pd דוח כספי רבעון 1  pd הצהרת הנהלה רבעון 1

 

דוחות 2017

דוחות חודשיים

exelינואר exelיולי
exel פברואר exel אוגוסט
exel מרץ exel ספטמבר
exel אפריל exel אוקטובר
exel מאי exel נובמבר
exelיוני  exelדצמבר

חברה מנהלת

דוחות כספיים – קרן הפנסיה

pd דוח כספי רבעון 1 pd הצהרת הנהלה רבעון 1
pd דוח כספי רבעון 2 pd הצהרת הנהלה רבעון 2
pd דוח כספי רבעון 3 pd הצהרת הנהלה רבעון 3
pd דוח כספי רבעון 4 pd הצהרת הנהלה רבעון 4

הצהרת בקרה פנימית – 2017

pd  הצהרת בקרה פנימית 2017

 

דוחות 2016

 דוחות חודשיים

חברה מנהלת

דוחות כספיים – קרן הפנסיה

pd דו"ח כספי רבעון 1 pd הצהרת הנהלה רבעון 1
pd דו"ח כספי רבעון 2 pd הצהרת הנהלה רבעון 2
pd דו"ח כספי רבעון 3 pd הצהרת הנהלה רבעון 3
pd דו"ח כספי רבעון 4 pd הצהרת הנהלה רבעון 4

 הצהרת בקרה פנימית – 2016

 pd הצהרת בקרה פנימית

דוחות 2015

דוחות חודשיים

חברה מנהלת

דוחות כספיים – קרן הפנסיה

pd דו"ח כספי רבעון 1 pd הצהרת הנהלה רבעון 1
pd דו"ח כספי רבעון 2 pd הצהרת הנהלה רבעון 2
pd דו"ח כספי רבעון 3 pd הצהרת הנהלה רבעון 3
pd דו"ח כספי רבעון 4 pd הצהרת הנהלה רבעון 4

הצהרת בקרה פנימית – 2015

pd הצהרת בקרה פנימית

דוחות 2014

חברה מנהלת

דוחות כספיים – קרן הפנסיה

pd דו"ח כספי רבעון 1 pd הצהרת הנהלה רבעון 1 pd דו"ח כספי רבעון 2
pd הצהרת הנהלה רבעון 2 pd דו"ח כספי רבעון 3 pd הצהרת הנהלה רבעון 3
pd דו"ח כספי רבעון 4 pd הצהרת הנהלה רבעון 4

הצהרת בקרה פנימית – 2014

pd הצהרת בקרה פנימית

דוחות חודשיים

ינואר פברואר מרץ
אפריל מאי יוני
יולי אוגוסט ספטמבר
אוקטובר נובמבר דצמבר

דוחות 2013


חברה מנהלת

pd דו"ח כספי רבעון 1 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 1 pd הצהרת הנהלה רבעון 1
pd דו"ח כספי רבעון 2 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 2 pd הצהרת הנהלה רבעון 2
pd דו"ח כספי רבעון 3 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 3 pd הצהרת הנהלה רבעון 3
pd דו"ח כספי רבעון 4 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 4 pd הצהרת הנהלה רבעון 4
pd מאזן אקטוארי pd דוח תקופתי

קרן הפנסיה

pd דו"ח כספי רבעון 1 pd הצהרת הנהלה רבעון 1 pd דו"ח כספי רבעון 2
pd הצהרת הנהלה רבעון 2 pd דו"ח כספי רבעון 3 pd הצהרת הנהלה רבעון 3
pd דו"ח כספי רבעון 4 pd הצהרת הנהלה רבעון 4

הצהרת בקרה פנימית

pd הצהרת בקרה פנימית

דוחות חודשיים

ינואר פברואר מרץ
אפריל מאי יוני
יולי אוגוסט ספטמבר
אוקטובר נובמבר דצמבר

דוחות 2012


חברה מנהלת

pd הצהרת הנהלה רבעון 1 pd הצהרת הנהלה רבעון 2 pd דוח כספי רבעון 1
pd דו"ח דירקטוריון רבעון 1 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 2 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 3
pd הצהרת הנהלה רבעון 3 pd pd דוח כספי רבעון 3
pd דו"ח דירקטוריון רבעון 4 pd דוח כספי רבעון 4 pd דוח תקופתי

קרן הפנסיה

pd הצהרת הנהלה רבעון 1 pd דו"ח כספי רבעון 1 pd הצהרת הנהלה רבעון 2
pd דו"ח כספי רבעון 2 pd הצהרת הנהלה רבעון 3 pd דו"ח כספי רבעון 3
pd הצהרת הנהלה רבעון 4 pd דו"ח כספי רבעון 4 pd מאזן אקטוארי

דוחות חודשיים

ינואר פברואר מרץ
אפריל מאי יוני
יולי אוגוסט ספטמבר
אוקטובר נובמבר דצמבר

 

 הצהרת בקרה פנימית זיהוי וטיפול בחובות בעייתיים
 pd הצהרות בקרה פנימית  pd זיהוי וטיפול בחובות בעייתיים

דוחות 2011


 חברה מנהלת

pd הצהרת הנהלה רבעון 1 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 1 pd דוח כספי רבעון 1
pd הצהרת הנהלה רבעון 2 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 2 pd דוח כספי רבעון 2
pd הצהרת הנהלה רבעון 3 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 3 pd דוח כספי רבעון 3
pd הצהרת הנהלה רבעון 4 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 4 pd דוח כספי רבעון 4
pd דו"ח תקופתי

קרן הפנסיה

pd הצהרת הנהלה רבעון 1 pd דו"ח כספי רבעון 1 pd הצהרת הנהלה רבעון 2
pd דו"ח כספי רבעון 2 pd הצהרת הנהלה רבעון 3 pd דו"ח כספי רבעון 3
pd הצהרת הנהלה רבעון 4 pd דו"ח כספי רבעון 4 pd מאזן אקטוארי

דוחות חודשיים

ינואר פברואר מרץ
אפריל מאי יוני
יולי אוגוסט ספטמבר
אוקטובר נובמבר דצמבר

הצהרת בקרה פנימית

pd הצהרות בקרה פנימית

דוחות 2010


חברה מנהלת

pd הצהרת הנהלה רבעון 1 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 1 pd דוח כספי רבעון 1
pd הצהרת הנהלה רבעון 2 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 2 pd דוח כספי רבעון 2
pd הצהרת הנהלה רבעון 3 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 3 pd דוח כספי רבעון 3
pd הצהרת הנהלה רבעון 4 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 4 pd דוח כספי רבעון 4

קרן הפנסיה

pd הצהרת הנהלה רבעון 1 pd דו"ח כספי רבעון 1 pd הצהרת הנהלה רבעון 2
pd דו"ח כספי רבעון 2 pd הצהרת הנהלה רבעון 3 pd דו"ח כספי רבעון 3
pd הצהרת הנהלה רבעון 4 pd דו"ח כספי רבעון 4 pd מאזן אקטוארי

דוחות חודשיים

ינואר פברואר מרץ
אפריל מאי יוני
יולי אוגוסט ספטמבר
אוקטובר נובמבר דצמבר

דוחות 2009


חברה מנהלת

pd הצהרת הנהלה רבעון 1 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 1 pd דוח כספי רבעון 1
pd הצהרת הנהלה רבעון 2 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 2 pd דוח כספי רבעון 2
pd הצהרת הנהלה רבעון 3 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 3 pd דוח כספי רבעון 3
pd הצהרת הנהלה רבעון 4 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 4 pd דוח כספי רבעון 4

קרן הפנסיה

pd הצהרת הנהלה רבעון 1 pd דו"ח כספי רבעון 1 pd הצהרת הנהלה רבעון 2
pd דו"ח כספי רבעון 2 pd הצהרת הנהלה רבעון 3 pd דו"ח כספי רבעון 3
pd הצהרת הנהלה רבעון 4 pd דו"ח כספי רבעון 4 pd מאזן אקטוארי

דוחות חודשיים

pd ינואר pd פברואר pd מרץ
pd אפריל pd מאי pd יוני
pd יולי pd אוגוסט pd ספטמבר
pd אוקטובר pd נובמבר pd דצמבר

דוחות 2008


חברה מנהלת

pd הצהרת הנהלה רבעון 1 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 1 pd דוח כספי רבעון 1
pd הצהרת הנהלה רבעון 2 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 2 pd דוח כספי רבעון 2
pd הצהרת הנהלה רבעון 3 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 3 pd דוח כספי רבעון 3
pd הצהרת הנהלה רבעון 4 pd דו"ח דירקטוריון רבעון 4 pd דוח כספי רבעון 4

קרן הפנסיה

pd הצהרת הנהלה רבעון 1 pd דו"ח כספי רבעון 1 pd הצהרת הנהלה רבעון 2
pd דו"ח כספי רבעון 2 pd הצהרת הנהלה רבעון 3 pd דו"ח כספי רבעון 3
pd הצהרת הנהלה רבעון 4 pd דו"ח כספי רבעון 4 pd מאזן אקטוארי

דוחות חודשיים

ינואר פברואר מרץ
אפריל מאי יוני
יולי אוגוסט ספטמבר
pd   אוקטובר pd   נובמבר pd   דצמבר