דמי הניהול והעמלות שנגבו בפועל מכלל הלקוחות בשנת 2007

neuol_2007