דמי הניהול והעמלות שנגבו בפועל מכלל הלקוחות בשנת 2008

neuol_2008