דמי הניהול והעמלות שנגבו בפועל מכלל הלקוחות בשנת 2009

neuol_2009