חברי דירקטוריון

eashסט דורון, יו"ר הועדה
eashרועי כרמון
eashטל כהן
eashארנסט משה
eashקטי ליפשיץ
eashאורית נוקד, דירקטורית חיצונית
eashישראל עוז, דירקטור חיצוני
eashדרור ברזילי, דירקטור חיצוני
eashשמואל הרטשטיין

מתכנסת 8 פעמים בשנה


ועדת השקעות

eashדן וייס
eashישראל עוז, דירקטור חיצוני
eashדורון סט
eashאורי לוי
 eashפרופ' רפי מלניק, יו"ר הועדה

מתכנסת אחת לשבועיים


 ועדת ביקורת

eashישראל עוז, יו"ר הועדה, דירקטור חיצוני
eashאורית נוקד, דירקטורית חיצונית
eashדרור ברזילי, דירקטור חיצוני

מתכנסת 8 פעמים בשנה