חברי דירקטוריון וועדות

חברי דירקטוריון

 • סט דורון, יו"ר הועדה
 • עומר סיגלר
 • חני דוד
 • ארנסט משה
 • קטי ליפשיץ
 • שי חרמש, דירקטור חיצוני
 • אבנר אחיטוב, דירקטור חיצוני
 • דרור ברזילי, דירקטור חיצוני
 • שמואל הרטשטיין

מתכנסת לפחות 8 פעמים בשנה

ועדת השקעות

 • דרור ברזילי, יו"ר הועדה
 • דן וייס
 • אבנר אחיטוב, דירקטור חיצוני
 • דורון סט
 • שי חרמש, דירקטור חיצוני

מתכנסת לפחות אחת לשבועיים

ועדת ביקורת

 • דרור ברזילי, יו"ר הועדה, דירקטור חיצוני
 • אבנר אחיטוב, דירקטור חיצוני
 • שי חרמש, דירקטור חיצוני

מתכנסת לפחות 6 פעמים בשנה