ממשק אינטרנטי וייפוי כח

הממשק האינטרנטי – מידע לעמיתי קרן עתודות הוותיקה

בעקבות עלייתו לאוויר של הממשק האינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו, נבקש להביא לידיעתכם כי תוכלו לפנות בכל עניין הקשור לממשק האינטרנטי לשירות הלקוחות בטלפון 03-5542911 או 2135*  וכתובת המייל [email protected] 

אופן הגשת הבקשה למשיכת כספים ע"ש עמית/פנסיונר לאחר פטירתו

 

ייפוי כח – מידע לעמיתי קרן עתודות הוותיקה

נבקש להביא לידיעתכם כי תוכלו לפנות לקבלת מענה בנוגע לייפוי כח לשירות הלקוחות בטלפון 03-5542911 או 2135*  וכתובת המייל [email protected]