מסלול אישי – פנסיה מקיפה

  •  זכאות לקבלת פנסיה חודשית לכל החיים מגיל הזכאות (62 לאישה ו-67 לגבר).pension
  •  אפשרות בחירה במסלול פרישה עם פנסיה לכל החיים והבטחת גמלאות למוטבים ו/או יורשים חוקיים במקרה מות הפנסיונר.
  • פנסיית שארים לבן/בת זוג לאחר פטירת העמית לפני גיל הפרישה לכל ימי חייו/ה ולילדים עד גיל 21.
  •  זכאות בן/בת הזוג לפנסיית שארים לאחר תחילת קבלת הפנסיה בגיל הפרישה.
  • פנסיית נכות לעמית כל עוד מצוי במצב נכות ועד גיל 67 לכל היותר, לרבות מנגנון של השלמת זכויות לפנסיה עד גיל פרישה.
  • זיכוי מס (35%) על הפקדות העובד לתגמולים.
  •  אפשרות למשיכת כספים עד לגיל הפרישה.קידוד מוצר:   511789190-00000000000300-0000-101
    511789190-00000000000300-0000-102

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.