מסלול אישי – פנסיית זיקנה

  • צבירה גבוהה של זכאות לפנסיה בגיל פרישה.pension
  • זכאות לקבלת פנסיה חודשית לכל החיים מגיל זכאות, 67 לגבר ו- 62 או 65 לאישה.
  • זכאות המוטבים ו/או היורשים החוקיים להחזר ערך הפדיון לפני גיל זכאות במקרה פטירת העמית.
  • זכאות בן/בת הזוג לפנסיית שארים לאחר תחילת קבלת הפנסיה בגיל הפרישה.
  • זיכוי מס (35%) על הפקדות העובד לתגמולים

קידוד מוצר:   511789190-00000000000300-0000-103 
511789190-00000000000300-0000-104


התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.