2018

 נכסי הקופה רבעון 1

 

2017

 צדדים קשורים רבעון 1 נכסי הקופה רבעון 1
נכסי הקופה רבעון 2
נכסי הקופה רבעון 3
 נכסי הקופה רבעון 4

 

2016

צדדים קשורים רבעון 1 נכסי הקופה רבעון 1
צדדים קשורים רבעון 2 נכסי הקופה רבעון 2
צדדים קשורים רבעון 3 נכסי הקופה רבעון 3
צדדים קשורים רבעון 4 נכסי הקופה רבעון 4

2015

 צדדים קשורים רבעון 1  נכסי הקופה רבעון 1
 צדדים קשורים רבעון 2  נכסי הקופה רבעון 2
 צדדים קשורים רבעון 3  נכסי הקופה רבעון 3
 צדדים קשורים רבעון 4

 נכסי הקופה רבעון 4

 

2014

 צדדים קשורים רבעון 1  נכסי הקופה רבעון 1  צדדים קשורים רבעון 2
 נכסי הקופה רבעון 2  צדדים קשורים רבעון 3  נכסי הקופה רבעון 3
 נכסי הקופה רבעון 4  צדדים הקשורים רבעון 4

 

2013

 צדדים קשורים רבעון 1  נכסי הקופה רבעון 1 צדדים קשורים רבעון 2
 נכסי הקופה רבעון 2  צדדים קשורים רבעון 3  נכסי הקופה רבעון 3
צדדים קשורים רבעון 4 נכסי הקופה רבעון 4

 

 

2012

 צדדים קשורים רבעון 1  נכסי הקופה רבעון 1  צדדים קשורים רבעון 2
 נכסי הקופה רבעון 2  צדדים קשורים רבעון 3  נכסי הקופה רבעון 3
צדדים קשורים רבעון 4 נכסי הקופה רבעון 4

 

 

2011

 צדדים קשורים רבעון 1  נכסי הקופה רבעון 1  צדדים קשורים רבעון 2
 נכסי הקופה רבעון 2  צדדים קשורים רבעון 3  נכסי הקופה רבעון 3
 צדדים קשורים רבעון 4 נכסי הקופה רבעון 4

 

 

2010

 צדדים קשורים רבעון 1  נכסי הקופה רבעון 1  צדדים קשורים רבעון 2
 נכסי הקופה רבעון 2  צדדים קשורים רבעון 3  נכסי הקופה רבעון 3
צדדים קשורים רבעון 4 נכסי הקופה רבעון 4

 

 

2009

 צדדים קשורים רבעון 1  נכסי הקופה רבעון 1  צדדים קשורים רבעון 2
 נכסי הקופה רבעון 2  צדדים קשורים רבעון 3  נכסי הקופה רבעון 3
 צדדים קשורים רבעון 4  נכסי הקופה רבעון 4

 

 

2008

 צדדים קשורים רבעון 1  נכסי הקופה רבעון 1 צדדים קשורים רבעון 2
 נכסי הקופה רבעון 2  צדדים קשורים רבעון 3  נכסי הקופה רבעון 3
צדדים קשורים רבעון 4 נכסי הקופה רבעון 4
pd סקירת רו"ח רבעון 1 pd סקירת רו"ח רבעון 4

 

 

2007

 צדדים קשורים רבעון 2  צדדים קשורים רבעון 3  צדדים קשורים רבעון 4

 

זיהוי וטיפול בחובות בעייתיים 

 זיהוי וטיפול בחובות בעייתיים